Επικοινωνία

Verein AKRITES Τηλ.:07324 / 984483
Robert Bosch Str. 12 Φαξ:07324 / 984484
89542 Herbrechtingen E-Mail: akrites@web.de

Για τυχόν ερωτήσεις σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην / στο παραπάνω διεύθυνση, τηλέφωνο ή E-Mail. Εάν θέλετε να παρουσιάσετε Ποντιακούς Χορούς σε κάποια εκδήλωσή σας ιδιωτική ή συλλογική, επικοινωνήστε και μηλήστε μαζί μας.

Ο Σύλλογός μας βρίσκετε στην βιομηχανική ζώνη Vohenstein στο Herbrechtingen. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στον παραπάνω τηλεφωνικό αριθμό κάθε Σαββατοκύριακο ή καθημερινός στο 07324 / 6540.