Διοικητικά Συμβούλια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

16.04.89 – 24.03.91
   
Πρόεδρος:Κομάτογλου Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:Χατζηαθανασιάδης Θεοφάνης
Γραμματέας:Μαυρίδης Ιωάννης
Ταμίας:Καλπακίδης Λάζαρος
Μέλος:Καλπακίδης Σάββας
Μέλος:Καρασαββίδης Γεώργιος
Μέλος:Ελευθεριάδης Λάζαρος
24.03.91 - 05.06.93
   
Πρόεδρος:Κομάτογλου Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:Σιδηρόπουλος Θεοχάρης
Γραμματέας:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ταμίας:Δημητριάδης Κωνσταντίνος
Μέλος:Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Μέλος:Καλπακίδου Βασιλική
Μέλος:Καλπακίδου Γενοβέφα
05.06.93 - 27.05.95
   
Πρόεδρος:Σιδηρόπουλος Θεοχάρης
Αντιπρόεδρος:Κουτουζίδης Νικόλαος
Γραμματέας:Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμίας:Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Μέλος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Αρσονιάδου Πηνελόπη
Μέλος:Δημητριάδης Κωνσταντίνος
27.05.95 - 15.12.96
   
Πρόεδρος:Παπαδόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος:Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Γραμματέας:Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμίας:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Ράπτη Παναγιώτα
Μέλος:Δημητριάδης Κωνσταντίνος
5.12.96 - 20.12.98
   
Πρόεδρος:Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:Δημητριάδης Σωφρόνιος
Γραμματέας:Παπαδοπούλου Παρθένα
Ταμίας:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Ασκονίδης Αναστάσιος
Μέλος:Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Ράπτη Παναγιώτα
20.12.98 - 25.11.00
   
Πρόεδρος:Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:Δημητριάδης Σωφρόνιος
Γραμματέας:Μουρατίδου Χ. Ελένη
Ταμίας:Παπαδοπούλου Παρθένα
Μέλος:Ταγκαλίδης Σάββας
Μέλος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Ράπτη Παναγιώτα
25.11.00 - 29.01.01
   
Πρόεδρος:Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:Παρασίδης Ελευθέριος
Γραμματέας:Ράπτη Ειρήνη
Ταμίας:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος:Αρσονιάδου Σοφία
Μέλος:Δημητριάδης Σωφρόνιος
Μέλος:Δριγγόπουλος Ιωάννης
29.01.01 - 26.10.03
   
Πρόεδρος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας:Σιδηρόπουλος Ισαακ
Ταμίας:Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Μέλος:Αρσονιάδου Σοφία
Μέλος:Παπαδοπούλου Μαρία
Μέλος:Αρσονιάδου Βησαρία
26.10.03 - 22.10.05
   
Πρόεδρος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας:Ράπτη Ειρήνη
Ταμίας:Καλπακίδου Βασιλική
Μέλος:Αρσονιάδου Βησαρία
Μέλος:Σιδηρόπουλος Ισαακ
Μέλος:Καλπακίδης Αναστάσιος
22.10.05 - 03.10.07
   
Πρόεδρος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας:Κυριακίδης Γεώργιος
Ταμίας:Καλπακίδης Σάββας
Μέλος:Καλπακίδου Γενοβέφα
01
03.10.07 - 01.11.2009
   
Πρόεδρος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας:Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμίας:Καλπακίδης Σάββας
Μέλος:Παπαδόπουλος Εμμανουήλ
01
01.11.2009 - 26.11.11
   
Πρόεδρος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας:Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Ταμίας:Ράπτη Ειρήνη
Υπ. Χορευτικού:Τσεπνίδης Ελευθέριος
Μέλος:Καλπακίδης Σάββας
Μέλος:Σταυρίδης Κωνσταντίνος
26.11.11 – 17.11.13
   
Πρόεδρος:Κυριακίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Γραμματέας:Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Ταμίας:Ράπτη Ειρήνη
Μέλος:Καλπακίδης Σάββας
Μέλος:Παπαδόπουλος Εμμανουήλ
Μέλος:Παπαδόπουλος Ιωάννης
17.11.13 –
   
Πρόεδρος:Κυριακίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:Τσεπνίδης Ελευθέριος
Γραμματέας:Σιδηρόπουλος Θεοχάρης
Ταμίας:Σιδηρόπουλος Σάκης
Μέλος:Ιωάννης Π. Παπαδόπουλος
Μέλος:Δήμητρα Ταρατσίδου
Μέλος:Πασχάλης Πατλής