Λειτουργία μιας σύγχρονης (ποντιακής) ομοσπονδίας στην ομογένεια


του Χρήστο Σαββίδη
Στα συναπαντήματα της ποντιακής νεολαίας το 2011 και 2013 σε μια σειρά εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, τέθηκε το θέμα λειτουργείας ενός σύγχρονου πολιτιστικού συλλόγου και πως θα έπρεπε κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων να βελτιωθεί. Το αποτέλεσμα αυτών των συναπαντημάτων καταγράφηκε σε ένα έντυπο, το οποίο παρέχει στον αναγνώστη μία συνοπτική αναγραφή των εργασιών και παρουσιάζει τα αποτελέσματα τα οποία εξετάστηκαν από τους νέους που παραβρέθηκαν σε αυτά  καθώς και τη Σ.Ε. Νεολαίας που είχε την επιμέλεια του εργαστηρίου αυτού.
Αναλύσαμε τους λόγους ύπαρξης και διατήρησης ενός πολιτιστικού συλλόγου και εξετάσαμε γενικά αλλά και ειδικά συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες ενός σύγχρονου πολιτιστικού συλλόγου στην ομογένεια. Αυτές με τη σειρά τους εμπεριέχουν επιπλέον αρμοδιότητες και ευθύνες που έχει ένας σύλλογος, ο οποίος απευθύνεται στη νεολαία του, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, νέες ιδέες αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες ενός σύγχρονου πολιτιστικού συλλόγου.
Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί κάποιος να τα υιοθετήσει και να βρουν εφαρμογή και σε μια σύγχρονη ομοσπονδία. Πώς όμως διατηρείται μια ομοσπονδία και πότε θεωρείται σύγχρονη; Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις; Πως μπορεί μια ομοσπονδία να ανταπεξέλθει στις σημερινές απαιτήσεις; Βάση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων αλλά και όσων έχω εισπράξει στα χρόνια που συμμετείχα στη Συντονιστική Επιτροπή νεολαίας, θεωρώ ότι οι βασικοί στόχοι είναι οι εξής:
- Δικτύωση και προώθηση συνεργασιών των συλλόγων που απαρτίζουν την ομοσπονδία
- Δικτύωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων με διάφορους φορείς (κρατικούς και μη) σε όλο τον κόσμο
- Οργάνωση της νεολαίας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες
- Γραφείο της ομοσπονδίας με οργανωτικό χαρακτήρα (Πρόσληψη 2 υπαλλήλων – έμμισθη θέση)
o Γραμματειακή στήριξη (αλληλογραφίες, δελτία τύπου, κλπ.)
o Διαχείριση της πολύγλωσσης ιστοσελίδας της ομοσπονδίας
o Οργανωτική και εποπτική στήριξη των ακόλουθων επιτροπών καθώς και συναφών εκδηλώσεων
- Εσωτερική οργάνωση
o Επιτροπές με συγκεκριμένες θεματικές:
 Προώθηση του ζητήματος της γενοκτονίας
 Οργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ
 Οργάνωση των διαφόρων σεμιναρίων (ιστορίας, λαογραφίας, κλπ.)
Με βάση τα προαναφερόμενα η ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μία καλύτερη και πιο σύγχρονη οργανωτική δομή από ανθρώπους με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με κύριο σκοπό το συντονισμό όλων τον επιτροπών και του γραφείου του. Έτσι μπορεί και να επικεντρωθεί περισσότερο ως δευτεροβάθμιο όργανο στην προώθηση και δημοσιοποίηση των ζητημάτων της στη κοινή γνώμη και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της .