Διοικητικό Συμβούλιο

16.04.89 - 24.03.91
Πρόεδρος: Κομάτογλου Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Χατζηαθανασιάδης Θεοφάνης
Γραμματέας: Μαυρίδης Ιωάννης
Ταμείας: Καλπακίδης Λάζαρος
Μέλος: Καλπακίδης Σαββας
Μέλος: Καρασσαβίδης Γεώργιος
Μέλος: Ελευθεριάδης Λάζαρος

24.03.91 - 05.06.93
Πρόεδρος: Κομάτογλου Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Σιδηρόπουλος Θεοχάρης
Γραμματέας: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ταμείας: Δημητριάδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Καλπακίδου Βασιλική
Μέλος: Καλπακίδου Γενοβέφα

05.06.93 - 27.05.95
Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Θεοχάρης
Αντιπρόεδρος: Κουτουζίδης Νικόλαος
Γραμματέας: Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμείας: Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Αρσονιάδου Πινελόπη
Μέλος: Δημητριάδης Κωνσταντίνος

27.05.95 - 15.12.96
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Γραμματέας: Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμείας: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Ράπτη Παναγιώτα
Μέλος: Δημητριάδης Κωνσταντίνος

5.12.96 - 20.12.98
Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Σωφρόνιος
Γραμματέας: Παπαδοπούλου Παρθένα
Ταμείας: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Ασκονίδης Αναστάσιος
Μέλος: Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Ράπτη Παναγιώτα

20.12.98 - 25.11.00
Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Σωφρόνιος
Γραμματέας: Μουρατίδου Ελένη
Ταμείας: Παπαδοπούλου Παρθένα
Μέλος: Τανγκαλίδης Σάββας
Μέλος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Ράπτη Παναγιώτα

25.11.00 - 29.01.01
Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Παρασίδης Ελευθέριος
Γραμματέας: Ράπτη Ειρήνη
Ταμείας: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλος: Αρσονιάδου Σοφία
Μέλος: Δημητριάδης Σωφρόνιος
Μέλος: Δριγγόπουλος Ιωάννης

29.01.01 - 26.10.03
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Ισαάκ
Ταμείας: Ευκαρπίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Αρσονιάδου Σοφία
Μέλος: Παπαδοπούλου Μαρία
Μέλος: Αρσονιάδου Βησσαρία

26.10.03 - 22.10.05
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας: Ειρήνη Ράπτη
Ταμείας: Καλπακίδου Βασιλική
Μέλος: Αρσονιάδου Βησσαρία
Μέλος: Σιδηρόπουλος Ισαάκ
Μέλος: Καλπακίδης Αναστάσιος

22.10.05 - 03.10.07
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας: Κυριακίδης Γεώργιος
Ταμείας: Καλπακίδης Σάββας
Μέλος: Καλπακίδου Γενοβέφα

03.10.2007 – 01.11.2009
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας: Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμίας: Καλπακίδης Σάββας
Μέλος: Σταυρίδου Μόνα/Παπαδόπουλος Εμμανουήλ

01.11.2009 – 20.11.2011
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μουρατίδου Λένα
Γραμματέας: Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Ταμίας: Ράπτη Ειρήνη
Μέλος: Σταυρίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Τσεπνίδης Ελευθέριος
Μέλος: Καλπακίδης Σάββας

20.11.2011 – 23.11.2013
Πρόεδρος: Κυριακίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος/Γραμματέας: Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Ταμίας: Ράπτη Ειρήνη
Μέλος: Παπαδόπουλος Εμμανουήλ
Μέλος: Παπαδόπουλος Ιωάννης (του Παναγιώτη)
Μέλος: Καλπακίδης Σάββας

23.11.2013 – 01.11.2015
Πρόεδρος: Κυριακίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τσεπνίδης Ελευθέριος
Ταμίας: Σιδηρόπουλος Ισαάκ
Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Θεοχάρης
Μέλος: Παπαδόπουλος Ιωάννης (του Παναγιώτη)
Μέλος: Ταρατσίδου Δήμητρα
Μέλος: Πατλής Πασχάλης

01.11.2015 – 24.01.2016
Πρόεδρος: Λαουριάντι Μιχάλης
Αντιπρόεδρος/Ταμίας: Μιχαηλίδου Μαρία
Γραμματέας: Μουρατίδου Βαλεντίνα
Μέλος: Γρηγοριάδου Ηλιάνα
Μέλος: Μουχτάρη Ευφροσύνη
Μέλος: Σιδηρόπουλος Θεοχάρης

24.01.2016 – 06.11.2016
Πρόεδρος: Λαουριάντι Μιχάλης
Αντιπρόεδρος/Ταμίας: Μιχαηλίδου Μαρία
Γραμματέας: Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας
Μέλος: Μακαδασίδης Αλέξανδρος
Μέλος: Ταρατσίδου Δήμητρα
Μέλος: Χαραλαμπίδης Νικόλαος
Μέλος: Κυριακίδης Σάββας

06.11.2016 – 14.04.2019
Πρόεδρος: Κυριακίδης Σάββας
Αντιπρόεδρος: Καρυπίδου Σημέλα
Ταμίας: Αρσονιάδης Παναγιώτης
Γραμματέας: Καλπακίδου Γενοβέφα
Μέλος: Ταρατσίδου Δήμητρα

14.04.2019 – 03.04.2022
Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Ισαάκ
Αντιπρόεδρος: Χεριστανίδης Αναστάσιος
Γραμματέας: Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Ταμίας: Ράπτη Ειρήνη
Μέλος: Κυριακίδης Αθανάσιος
Μέλος: Προσώτσανλης Στυλιανός
Μέλος: Ιωσηφίδου Μελπομένη

03.04.2022 –σήμερα
Πρόεδρος: Κυριακίδης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Προσώτσανλης Στυλιανός
Γραμματέας: Παπαδόπουλος Ισαάκ
Ταμίας: Καλπακίδης Επαμεινώνδας
Μέλος: Θάνου Αντωνία