Ιστορικό Συλλόγου

Ιστορία του Συλλόγου – Σημαντικοί σταθμοί
08.08.1988 - Πρώτη εκμάθηση ποντιακών χωρών και οι βάση για την μετέπειτα σύσταση του Συλλόγου
05.03.1989 - Η από κοινού απόφαση ιδρύσεως του Συλλόγου
16.04.1989 - Ίδρυση του Συλλόγου
02.2004 - Η από κοινού ιστορική απόφαση για την ανέγερση του κτιρίου
01.07.2004 - 30.12.2004 - Η οικοδόμηση του κτιρίου
01.01.2005 - Αλλαγή χρονιάς στο Σύλλογο
16.05.2006 - Εγκαίνια Συλλόγου
15.10.2010 - Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών φτάνει τα 100 μέλη.
07.12.2019 - Ίδρυση της βιβλιοθήκης του Συλλόγου